Wederzijdse hulp in geval van ziekte

De Artabana gemeenschappen maken een gezondheidszorgsysteem mogelijk dat gebaseerd is op individuele verantwoordelijkheid en solidariteit. Artabana wordt gedragen door mensen die elkaar individuele keuzevrijheid en verantwoordelijkheid gunnen op het gebied van de gezondheidszorg en het omgaan met ziekte, ook in financieel opzicht.

De leden van Artabana gaan ervan uit dat ieder mens een individu is en ook individueel gezond blijft of ziek wordt. Ieder mens moet zijn eigen weg naar gezondheid kunnen zoeken en volgen.

De Artabana gemeenschappen zijn overzichtelijke kleine, lokale en regionale solidariteitsgemeenschappen, die aan alle leden gelijke democratische medezeggenschapsrechten toekennen.

In Artabana komen mensen samen om elkaar te steunen bij ziekte en gezondheidsbehoud. Zij nemen persoonlijke verantwoordelijkheid voor een verstandige aanpak van gezondheid en genezing door de kosten te delen en elkaar op allerlei manieren te helpen.

De leden van Artabana creëren en gunnen elkaar de best mogelijke voorwaarden voor de ontwikkeling van individuele gezondheidszorg en het omgaan met ziekte door:

  • bij te dragen aan een ondersteunende gemeenschap;
  • vrije keuze van therapieën mogelijk te maken;
  • beschikbaar stellen van financiële en andere middelen die toegang tot de gekozen behandelingsmethode mogelijk maken;
  • eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van elk individu, in het bijzonder met betrekking tot de medische geschiedenis;
  • steun voor de ontwikkeling van een gevarieerd aanbod van gezondheidszorgvoorzieningen die beantwoorden aan de behoeften van de mensen.