Lokale groepen

Elk nieuw lid baseert zijn bijdrage op wat hij de afgelopen jaren gemiddeld heeft uitgegeven aan zijn zorgvragen. Dat vormt 60% van zijn bijdrage. De overige 40% is een solidariteitsbijdrage, te gebruiken bij noodhulpvragen.

Gemeenschapshulp komt naar voren wanneer het getroffen individu een zorgvraag heeft en deze niet alleen kan opbrengen. Hiervoor vraagt hij zelf om hulp, of de gemeenschap neemt daartoe het initiatief.

De leden van de lokale groep komen maandelijks samen om in een sociaal kader hun saamhorigheid en betrokkenheid te kunnen naleven.

De groepen zijn onafhankelijk actief in alle regionale aangelegenheden. Elke groep handelt op basis van de visie, statuten en reglementen van de SAN. Elke groep heeft minimaal een voorzitter en een penningmeester.

Elk nieuw lid draagt eenmalig € 20,- en jaarlijks terugkerend € 10,- bij aan de administratie- en beheerkosten van de SAN.

Van elk nieuw groepslid stuurt de groepspenningmeester de registratie en bijdragen naar de penningmeester van de SAN.

Bij elke mutatie stuurt de penningmeester/secretaris het mutatieformulier naar de secretaris van de SAN.

In januari stuurt de groepspenningmeester een bijgewerkt overzicht van de groepsleden en tevens hun jaarlijkse bijdrage naar de SAN.

Elke maand maakt de groepspenningmeester 20% voor het noodfonds over naar de penningmeester van de SAN.

Elke lokale groep kan met max. 3 afgevaardigden samen met het bestuur aan de algemene groepsvergaderingen deelnemen.