Lid worden

Artabana verwelkomt graag nieuwe leden.
Voor iedereen die zich kan vinden in de opzet en de missie van Artabana is er de mogelijkheid zich aan te melden bij een bestaande groep of zelf een groep te starten.

Het is belangrijk om door het lezen van de informatie op de site eerst een goed beeld te krijgen van de Solidariteitsgemeenschap Artabana Nederland (SAN).
Het zal je dan opvallen, dat niet het individueel belang voorop staat, maar de wens om binnen jouw mogelijkheden in een samenwerkingsvorm de medemens zorg en hulp te bieden als deze dat nodig heeft. Ja, en mocht jij degene zijn die dit op enig moment nodig zal hebben, weet dan, dat de groep voor jou klaar zal staan en dat jij kunt vragen om hulp en financiële steun.

Hulp kun je ruim zien. Empathie, meedenken, een handje helpen, meegaan naar arts of ziekenhuisbezoek, wellicht vanuit je professie raad en advies geven. Dat maakt het ook plezierig dat mensen uit een lokale groep redelijk dicht bij elkaar wonen. In de eerste jaren van opbouw van Artabana zal dat lastig zijn, maar gaandeweg kan dat steeds meer realiteit worden.
Uitgangspunt zal zijn dat leden een basisverzekering hebben, of in incidentele gevallen gemoedsbezwaarde zijn. Het verschil in uitgangssituatie zal merkbaar moeten zijn in de bijdrage daar de financiële risico’s bij de gemoedsbezwaarden hoger zijn.
Binnen de marges van redelijkheid en billijkheid kan elk lid van de groep zelf bepalen hoeveel geld er bijgedragen zal worden, waarbij voor de zorgverzekerden € 35,- toch wel als minimum gezien kan worden en waarbij voor de gemoedsbezwaarden meegewogen kan worden hoe hoog de reeds opgebouwde reserve is. Nadat de andere groepsleden met de voorgestelde bijdrage ingestemd hebben, wordt dit met elkaar afgesproken.
De bijdrage zal gebaseerd zijn op het bedrag wat het nieuwe lid, gemiddeld genomen, over de laatste jaren aan zorg betaald heeft en wat deze, met enig vooruitziende blik, redelijkerwijs over het komend jaar te wachten staat. Dat is het 60% deel van de bijdrage. De overblijvende 40% is een reservering voor noodhulp.

• 60% voor de eventuele eigen zorgvragen en wat daarvan overblijft gaat naar de groepskas;
• 20% gaat naar het regionale fonds;
• 20% gaat naar het landelijk fonds, het noodfonds.

Zie ook het ‘Reglement bijdragen en vergoedingen’.

Om de Solidariteitsgemeenschap Artabana Nederland (SAN) te kunnen laten functioneren, wordt er van elk lid een contributie gevraagd voor de administratie- en beheerkosten. Dit bedrag is voor het eerste jaar van inschrijving € 30,- (eenmalig) en voor de jaren daarna steeds € 10,-

Wil je je aanmelden bij een bestaande groep, kijk dan naar de mogelijkheden op de overzichtskaart en vraag de secretaris van de ‘Solidariteitsgemeenschap Artabana Nederland’ (SAN) om de contactgegevens van de betreffende groep.
Dan volgt een kennismakingsfase met de groep, waarin je de sfeer kunt proeven en kunt inschatten of je zult passen binnen deze groep mensen. In deze fase ben je deelnemer van de maandelijkse bijeenkomsten. Neem daar gerust drie maanden voor. Ook de groepsleden willen weten met wie zij te maken krijgen en of jouw deelname aan de groep voor hen goed voelt.

Is de afstand tot de dichtstbijzijnde groep te groot, of weet je dat je al een aantal mensen in je eigen omgeving hebt die graag mee willen doen, dan zou je zelf een groep kunnen opstarten. Neem ook daartoe contact op met de secretaris van de ‘Solidariteitsgemeenschap Artabana Nederland’ (SAN). Deze zal je met plezier op weg helpen.

Is het aansluiten bij een bestaande groep niet mogelijk, omdat bijv. de afstand te groot is en kun/wil je geen eigen groep opstarten, dan kun je dit kenbaar maken bij de secretaris van de SAN en kom je op de aspirantenlijst te staan. Je bent dan geen lid, hebt geen rechten, maar wordt wel op de hoogte gehouden van eventuele aansluitmogelijkheden, die zich voor kunnen doen bij het ontstaan van nieuwe lokale groepen. De SAN vraagt hiervoor een jaarlijkse commitmentsbijdrage van € 10,-