Decentraal georganiseerd

De organisatie- en solidariteitsstructuur is decentraal, d.w.z. dat alles wat op lokaal niveau kan worden gedaan, niet op regionaal of landelijk niveau wordt geregeld. Alles wat op lokaal niveau niet kan, wordt ondersteund op regionaal of landelijk niveau.

Binnen Artabana wordt op de volgende niveaus onderlinge steun verleend:

  1. Binnen onafhankelijke lokale Artabana groepen (5 tot 15 leden met gewoonlijk maandelijkse bijeenkomsten).
  2. Binnen regionale verbanden, waarbij verschillende lokale Artabana groepen zich verenigen om elkaar financieel te steunen als zij overbelast raken.
  3. Binnen Artabana biedt het solidariteitsfonds steun wanneer de lokale en regionale hulpmogelijkheden zijn uitgeput.
  4. Daarnaast kunnen de Duitse solidariteitstoezeggingen voor Artabana Nederland extra zekerheid bieden.


Deze decentrale structuur van onderlinge solidariteit maakt een vrijwillig bestuur op alle niveaus van de solidariteitsgemeenschap Artabana logisch en mogelijk.