Contact

Mocht je contact met ons op willen nemen, dan kun je het onderstaande contact formulier invullen. Of je kunt ons contacteren via ons telegram kanaal.

Beloningsbeleid

De SAN is ideologisch en politiek-neutrale solidariteitsbeweging, waarbinnen bestuursleden zich inzetten op vrijwillige basis, zonder enige vorm van geldelijke beloning. Er is dan ook geen beloningsbeleid. Met betrekking tot onkosten wordt verwezen naar artikel 18 van het huishoudelijk reglement.

Overige gegevens

KvK:82535922
RSIN:8625.09.476
BankrekeningNL68 INGB 0008 81 70 66
t.n.v. Solidariteitsgemeenschap Artabana Nederland